Poblèm ENSEKIRITE a nan PEYI Haití fè anpil moun oblije abandone Katie popilè yo